Artikel publicerad 2010-06-01 11:39

Valpsjuka

Valpsjuka är en allvarlig infektionssjukdom som inte behöver drabba någon hund om vaccinationer görs enligt gällande rekommendationer.

Text: Olle Görman, Veterinärhuset i Värnamo AB (Läs mer på hemsida här)

Benämningen valpsjuka är egentligen inte så bra. Många tror att det är en sjukdom som bara drabbar valpar men så är inte fallet. Sjukdomen kan drabba i alla åldrar även om det är valpar som drabbas hårdast. Valpsjuka förekommer också bland vilda djur som räv, varg, iller, mink och säl. När det gäller sälar är det mycket viktigt att hundar inte tillåts komma i kontakt med döda eller sjuka sälar eftersom risken för smittspridning är mycket stor.

Ovanligt i Sverige
Tidigare var valpsjuka den vanligaste dödsorsaken bland valpar. Valpsjuka är idag mycket ovanligt i Sverige tack vare att svenska hundar vaccineras i stor utsträckning. Ju fler hundar som är vaccinerade desto mindre risk för smittspridning. Sjukdomen är inte på något sätt utrotad utan virus finns runt omkring oss. Utomlands är det betydligt vanligare, till och med så nära oss som i Danmark. Valpsjuka är en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att den måste anmälas till Jordbruksverket.

Släkt med mässling
Viruset som orsakar valpsjuka är ett morbillivirus, ett virus som är släkt med mässlingvirus hos människa. Det smittar mest genom direktkontakt via luftburna viruspartiklar när hunden hostar eller nyser. Det kan även smitta genom andra kroppsvätskor, bl.a urin. Vanligen börjar symptomen med feber, rinnande ögon och hosta. Förutom symptom från luftvägarna ses också upphörd aptit, kräkningar och diarré. Dödsfall förekommer i detta skede. Efter ytterligare 1-3 veckor får de flesta hundar symptom från nervsystemet på grund av att virus orsakar hjärninflammation. Hjärninflammationen ger kramper, muskelryckningar, vinglighet och förlamning. De hundar som klarade den akuta fasen dör eller avlivas vanligen i denna fasen. Hundar som eventuellt överlever får kroniskt förtjockade trampdynor och nos.

Vaccinationsrekommendationer
Valpar vaccineras vanligen hos uppfödaren första gången innan leverans, antingen mot bara parvovirus , eller om smittrycket är högt även mot valpsjuka och smittsam leverinflammation. Nästa vaccination ges vid c:a 12 veckors ålder. Därefter sker omvaccinering vid 1 års ålder mot dessa tre sjukdomar. Numera rekommenderas omvaccination mot valpsjuka och smittsam leverinflammation vartannat år. Vad gäller parvovirus rekommenderas omvaccination varje eller vartannat år beroende på smittryck. Hundar som lider av kroniska sjukdomar, t.ex hundar som kontinuerligt behandlas med kortison bör vaccineras årligen mot parvovirus. Även hundar som vaccineras mot s.k. kennelhosta vaccineras årligen.

Ursprungligen publicerad 2005-04-02

 

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

Hundannonser Kennelsida Verksamhetssida Info om tjänster

VOVVE.NET

Om Vovve.net Kontakta oss Annonsera på Vovve.net Varumärket "Vovve"

FÖLJ VOVVE PÅ FACEBOOK

FÖLJ VOVVE ÄVEN PÅ ...

Vovve.net

TIPSA VOVVE

Något som är fel på sidan ovan?
Tryck här för att rapportera fel eller tipsa Vovve.

VOVVES NYHETSBREV

 
Populära raser idag:   Schäfer | Jack Russell Terrier | Dobermann | Chihuahua | Chinese Crested Dog | Boxer | Dvärgpinscher
© 1998-2022 Enfinia AB