Artikel publicerad 2006-06-30 20:55

Köpte hund som visade sig ha Patella Luxation från Norge

Jag är uppfödare sedan många år och köpte en toy pudel från en uppfödare i Norge för avel och utställning år 2004. Nu visade det sig att hon har patella luxation grad 2 på båda knäna så jag kan inte ha henne i avel. Detta undersökte jag...

Text: Mattias Skarelius, Aequitas
Köpte hund som visade sig ha Patella Luxation från Norge

Jag har en fråga som lyder som följer.

Jag är uppfödare sedan många år och köpte en toy pudel från en uppfödare i Norge för avel och utställning år 2004. Nu visade det sig att hon har patella luxation grad 2 på båda knäna så jag kan inte ha henne i avel. Detta undersökte jag i november 2005 och reklamerade felet 20/11-05 till uppfödare och ville häva köpet alternativt få ny valp mot att den felaktiga lämnades tillbaka.

Uppfödaren har vid olika tillfällen lovat ny valp och nu senast i maj -06 lovat köpeskillingen tillbaka mot att jag lämnar tillbaks den felaktiga hunden. Ingenting händer, jag mailar och hon svarar inte. Enligt Norska kennelklubben så är hunden behäftad med ett väsentligt fel. Uppfödaren har inte friskrivit sig för fel eller dylikt i vårt köpavtal. Det finns väl en internationell köplag som gäller?

Hur skall jag gå till väga för att få upprättelse i detta fall?
Sedan undrar jag hur lång ären skälig tid för avhjälpande av fel?

Tacksam för svar.

Mvh LivDisclaimer:
Det vi skriver här skall inte betraktas som juridisk rådgivning utan som en allmän beskrivning av rättsläget. Vi har inte alla detaljer i ärenden och kan således inte göra en säker bedömning av utgången. Glöm heller inte att lagar och regler ständigt ändras och det som vi skriver här idag kan vara annorlunda imorgon. Kontrollera därför alltid med berörda myndigheter eller ditt ombud om vad som gäller för stunden.

Mattias svarar:

Till att börja med vill jag bara inleda med att jag kommer att undvika att använda termen ”dolda fel” i detta svar. Anledningen till detta är att termen används i försäkringssammanhang vid försäljning av djur. Försäkringsbolagens regler om utbetalning vid dolda fel misstas ofta som köprättsliga regler. Dessa kan skilja sig åt väsentligt beroende på vilka villkor man har i försäkringen och en säljare kan vara skyldig att utbetala ersättning till en köpare på grund av exempelvis konsumentköplagen utan att själv får ersättning ur försäkringen. Det är alltså två helt olika regleringar där man inte skall anta att den ena tar vid där den andra slutar. Bara för att säljaren är ansvarig för dolda fel enligt lag innebär inte det att säljaren också kan använda sin försäkring.

Så till frågan. Eftersom köpet efter vad jag förstår har gjorts i Norge så gäller den norska köplagens regler, om inget annat avtalats. Lag (1987:822) om  internationella köp gäller ej köp mellan de nordiska länderna.

Inom norden är de flesta köplagarna likartade, men det finns vissa skillnader. I Norge är skillnaderna främst lagteknisk men vissa regler avviker och man har till viss del annorlunda rättspraxis. Jag kan därför inte säkert svara på om du har rätt att häva köpet eller kräva pengarna tillbaka utan detta måste någon som är kunnig i norsk köprätt svara på. Jag skulle även råda dig till att kontakta norska kennelklubben och förklara din situation. Är säljaren medlem i den skall hon ju rätta sig efter deras riktlinjer.

Men för att ge dig en liten vägledning kring resonemangen så redovisar jag ändå vad som gäller enligt svensk lagstiftning.

Av köplagen 17 § framgår att varor som köps skall kunna användas för de ändamål som de varorna generellt sett används till (exempelvis som sällskapshund). Om varan skall användas för något särskilt ändamål (exempelvis jakt eller avel) skall den kunna användas till det om säljaren insett eller vid köpet borde ha insett det.

Frågan om man faktiskt kan bedriva avel med en toypudel som har patellaluxation måste någon mer branschkunnig än jag svara på. Men SKK:s regler anger att endast friska hundar får användas i avel och att hundar som uppvisar tecken på sjukdom och funktionshinder inte skall användas. Svenska Pudelklubben anger ju dessutom relativt tydligt att man anser att patellaluxation är ett oönskat fel hos hunden. ”Branschen” anser alltså att patellaluxation generellt sett är att anse som ett fel.

Under förutsättning att du har köpt hunden för att bedriva avel med den och att detta har framgått för säljaren, eller om säljaren måste ha insett att du ville bedriva avel, så borde din hund vara att betrakta som felaktig. Detta särskilt om säljaren insett eller måste ha insett att du bedriver avel i enlighet med SKK:s riktlinjer.

Därefter måste det bedömas om säljaren är ansvarig för felet. Det som blir avgörande i ditt fall är om hunden kan anses ha haft felet när du köpte den. Säljaren är nämligen ansvarig för fel som funnits vid köpet även om felet visat sig först senare. Som jag berättat om tidigare så är det ju så att om felet är ärftligt anses det ha förelegat vid köpet och det kan antas att detta även gäller medfödda fel.

När det gäller ärftliga och medfödda fel finns det i köplagen 21 § något som kallas för fel som funnits ”in nuce”, dvs. fel som funnits vid tidpunkten för köpet men legat dolt. För sådana fel är säljaren ansvarig även om de visar sig först senare. Detta kan inte heller modifieras av eventuella friskförklarade föräldrar, försäkringar eller annat. Finns felet vid tidpunkten för köpet är säljaren ansvarig. Däremot kan detta ansvar avtalas bort uppfödare emellan (men inte mellan uppfödare och privatperson).

Ur ett juridiskt perspektiv är det egentligen irrelevant om en sjukdom eller ett funktionshinder är genetiskt betingad eller medfödd av annan anledning, det är ändå frågan om något som funnits vid tidpunkten för köpet. Det finns visserligen sjukdomar och funktionshinder som kan påverkas av andra omständigheter som accelererar eller bromsar förloppet, men inte heller detta är egentligen avgörande för säljarens ansvar i de fall sjukdomen eller funktionshindret funnits ”in nuce”.

När det gäller skälig tid för säljarens avhjälpande av felet så anses det bero på de specifika förutsättningarna för varje köp. Men sex månader framstår i ditt ärende som alltför lång tid. Visserligen kan kanske inte en omleverans göras direkt när det gäller levande djur med tanke på dräktighetstider m.m. däremot kan köpet hävas. Men nu har ju säljaren gått med på att ni häver köpet vilket ju framstår som rimligt.

Mattias Skarelius, jur. kand.

 

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

Hundannonser Kennelsida Verksamhetssida Info om tjänster

VOVVE.NET

Om Vovve.net Kontakta oss Annonsera på Vovve.net Varumärket "Vovve"

FÖLJ VOVVE PÅ FACEBOOK

FÖLJ VOVVE ÄVEN PÅ ...

Vovve.net

TIPSA VOVVE

Något som är fel på sidan ovan?
Tryck här för att rapportera fel eller tipsa Vovve.

VOVVES NYHETSBREV

 
Populära raser idag:   Schäfer | Cavalier King Charles Spaniel | Chihuahua | Jack Russell Terrier | Golden Retriever | Rottweiler | American Staffordshire Terrier
© 1998-2023 Enfinia AB