Artikel publicerad 2006-09-05 16:48

Måste felen ha visat sig inom sex månader för att uppfödaren ska vara ersättningsskyldig?

Jag läste Mattias Skarelius svar på frågan "Pengarna tillbaka vid köp av HD-hund?" från den 14 juni. Där skriver du "finns i konsumentköplagen även en regel om att fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet (dvs. köpet) skall anses ha funnits vid avlämnandet och...

Text: Mattias Skarelius, Aequitas
Måste felen ha visat sig inom sex månader för att uppfödaren ska vara ersättningsskyldig?

Jag läste Mattias Skarelius svar på frågan "Pengarna tillbaka vid köp av HD-hund?" från den 14 juni.

Där skriver du "finns i konsumentköplagen även en regel om att fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet (dvs. köpet) skall anses ha funnits vid avlämnandet och varan har då alltså varit felaktig redan från början och felet är då säljarens ansvar".

Måste verkligen felen ha visat sig inom sex månader för att uppfödaren ska vara ersättningsskyldig? Min uppfattning efter att ha läst konsumentköplagen är att den gäller i tre år. Fel som HD visar sig sällan före röntgningen som görs tidigast då hunden uppnått 18 månader, dvs normalt ca 16 månader efter köpet av valpen. En vanlig typ av epilepsi hos hundar kommer när hunden uppnått ca ett års ålder, även det efter de sex månaderna du anger i ditt svar.

På Kennelklubbens köpekontrakt finns en klausul om ömsesidig försäkring. Om uppfödaren kryssar i där och valpköparen ändå inte tecknar en försäkring för hunden - kan uppfödaren slippa ifrån ersättningsansvaret då? Gäller Svenska konsumentköplagen även om valpen exporteras till Danmark? Det är ovanligt att försäkra hundarna där pga mycket höga premier.

/B Boel Jonasson, Kennel Patou Nordique, uppfödare av Pyreneerhundar


------
Läs även "Pengarna tillbaka vid köp av HD-hund?" här:
http://vovve.net/Juristen/question.asp?qid=115
------Disclaimer:
Det vi skriver här skall inte betraktas som juridisk rådgivning utan som en allmän beskrivning av rättsläget. Vi har inte alla detaljer i ärenden och kan således inte göra en säker bedömning av utgången. Glöm heller inte att lagar och regler ständigt ändras och det som vi skriver här idag kan vara annorlunda imorgon. Kontrollera därför alltid med berörda myndigheter eller ditt ombud om vad som gäller för stunden.

Mattias svarar:

Du har helt rätt, konsumentköplagens regler om reklamation gäller i tre år. Jag var nog lite otydlig när jag berättade om sexmånadersregeln som är en särskild presumtionsregel. Den innebär att om fel visar sig inom sex månader så antas felet ha funnits redan vid köpet om inte annat kan bevisas. I praktiken flyttas bevisbördan över på säljaren. Efter sex månader övergår bevisbördan till köparen enligt den normala ordningen, det vill säga att det är den som påstår något som måste bevisa sitt påstående.

När det gäller just HD så finns ett rättsfall från Högsta Domstolen som anger att genetiskt betingade sjukdomar skall anses ha funnits vid tidpunkten för köpet. Det gör i praktiken att om en hund får HD så skall fel i normalfallet skall anses ha förelegat vid tidpunkten för köpet. Jag är medveten att det finns många olika åsikter om HD samt även flera teorier kring hur det uppkommer. Mycket av detta är även starkt känsloladdat. Jag därför påpeka att det inte spelar någon roll vad det är som utlöser HD. Det är istället förekomsten av det genetiska anlaget som är det avgörande. Detta är i alla fall domstolarna anser skall gälla och jag tror vi alla inser att detta är en mycket tuff regel för uppfödare av raser som har mycket problem med HD. Men i ärlighetens namn så tror jag också att de flesta är överens om att det är ännu större problem för den hundägare som betalar dyra pengar för en hund som man sedan förälskar sig i och kanske blir tvungen att avliva på grund av HD. För att inte tala om det lidande HD kan innebära för hunden, vilket ju är den mest relevanta aspekten på det hela. 

När det gäller epilepsin kan jag egentligen inte ge dig något svar då jag inte har hittat några fall gällande just den åkomman. Men är den genetiskt betingad ligger det ju nära tillhands att använda sig av rättsfallet angående HD för att göra en bedömning om vad som skall gälla.

När det gäller försäkringar finns visserligen en princip i skadeståndsrätten som säger att om man inte tecknat försäkring för en risk som man normalt brukar tecknar försäkring för att undvika, och det kan förväntas att man tecknar sådan försäkring, så kan skadeståndet jämkas till ett lägre belopp. Jag känner däremot inte till att den skulle ha applicerats på hundköp. Jag tror inte heller att den skulle komma att appliceras av en domstol i en tvist om ett hundköp då det inte normalt förväntas att en köpare skall teckna en försäkring för att skydda sig för fel som säljaren är ansvarig för. Jag vill minnas att detta till och med är undantaget i min hunds försäkringsvillkor. Jag vet inte heller hur SKK:s köpeavtal ser ut och exakt vad det är för försäkring som köparen förväntas teckna. Personligen anser jag dock att man generellt inte kan förvänta sig att köparen tecknar en särskild försäkring för det fall hunden skulle ha ett fel som säljaren är ansvarig för. Det är istället säljarens ansvar att teckna sådan försäkring. Man får inte heller glömma att konsumentköplagen alltid gäller, oavsett försäkringar. Även om en köpare tecknar en försäkring så kan försäkringsbolaget i sin tur, under vissa förutsättningar, sedan kräva ersättning av säljaren. Enda sättet att skydda sig som säljare är alltså att teckna en egen försäkring för uppfödare som gäller just fel vid försäljning. Sådana produkter har de flesta försäkringsbolag och de kallas ofta ”Dolda fel försäkring” eller liknande. Särskilda uppfödarförsäkringar kan, och bör, också innehålla detta skydd.

Säljer man varor till utländska medborgare gäller konsumentköplagen på precis samma sätt som vid försäljning till svenska medborgare. Köparen kan då göra sin rätt gällande mot säljaren vid svensk domstol vid eventuella fel, precis som vanligt. Däremot gäller som sagt inte konsumentköplagen om man exporterar en hund till ett danskt företag, då avtalar man istället om vilken lag som skall gälla.

Mattias Skarelius, jur. kand.

 

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

Hundannonser Kennelsida Verksamhetssida

VOVVE.NET

Om Vovve.net Kontakta oss Annonsera på Vovve.net Varumärket "Vovve"

FÖLJ VOVVE PÅ FACEBOOK

FÖLJ VOVVE ÄVEN PÅ ...

Vovve.net

TIPSA VOVVE

Något som är fel på sidan ovan?
Tryck här för att rapportera fel eller tipsa Vovve.

VOVVES NYHETSBREV

 
Populära raser idag:   Sankt Bernhardshund | Whippet | Schäfer | Golden Retriever | Boxer | Labrador Retriever | Yorkshireterrier
© 1998-2019 Enfinia AB